Champion of the Year

Retningslinjer for Champion-finalen

Dommere:
De samme som ved landskåringen

Champion – finales afvikling:
Selve finalen afholdes umiddelbart efter end kåring. Der gives ikke point eller beskrivelser. Dartmoorponyer som har opnået min. 8 i helhed i forbindelse med landskåringen, uanset alder, kan deltage. Derudover kan alle dartmoorponyer som har opnået 23 eller 24 point på landets dyrskuer, i indeværende år jf landbrugsinfo´liste,www.landbrugsinfo.dk deltage.
Herudover kan dartmoorponyer som opnår 23 eller 24 point på Brahetrolleborg heste og ponyskue deltage samt dartmoorponyer som opnår min. 40 point ved følgende skuer deltage; M&M shows, Plageskuet på Dorthealyst samt Fyns Plageskue.

Økonomi:
Prisen er den nette sum af 150 kr pr. pony, hvis man er medlem af foreningen. Er du ikke medlem – kan du hurtigt blive det og de kræver kun et støtte medlemsskab for at kunne deltage i denne finale.

Fremvisningsmetode:
Ponyerne vises samlet i ridehuset. Der kan evt. laves en junior gruppe 0-3 år og senior gruppe 4-? år, afhængig af hvor mange tilmeldte ponyer der er.
Alle ponyer skridter rundt langs hovslaget, hvorefter der på dommernes opfordring, stoppes i modsatte hjørne. Herefter vises hver enkelte pony i trav rundt langs hovslaget og der standses når der nåes de andre ponyer, hvorefter den næste i rækken trav rundt etc. Derefter lines der op på midten med front mod dommerne, så de har tiden til at kigge på hver enkelte ponyer. På dommernes opfordring sættes der atter i skridt rundt langs hovslaget og dommerne begynder nu med oprangering bagfra og ender med at kåre “Champion 2015” og “Res. Champion 2015”
Der er rosetter til alle finaledeltagere og ekstra stor og flotte til de to titler.

Øvrige regler vedr. fremvisning:
Ponyer på 2 år og derover fremvises med trense og bid
Hingstefremvisere skal være mindst 15 år på dagen.

Påklædning:
Engelsk outfit eller racens danske dresscode såfremt det haves, ellers hvidt tøj.

Øvrig information:
Katalog mm udsendes pr. mail ca. 8 dage før arrangementet. Kataloger kan købes på kåringsdagen.

Tilmeldingsfristen er 1. aug. 2015
Tilmeldingsskema kan rekvireres ved foreningens sekretær