Medlemsskab

Ønsker du at blive medlem af foreningen, send da en mail til dartmoorponyerdanmark@gmail.com og få tilsendt indmeldelsesblanket.
Du kan læse mere om de forskellige medlemsskaber herunder.
Priserne er gældende for 2024/2025

A-medlem(familie)2 stemmer ved generalforsamlingen 600 kr.
B-medlem 1 stemmeret ved generalforsamlingen 500 kr.
C-medlem(under 18 år) 1 stemmeret ved generalforsamlingen 325 kr.
D-medlem(støtte)ingen stemmeret ved generalforsamlingen 100 kr.

Betalingsfristen for medlemskontingent er 1. februar for “gamle” medlemmer.

Bankoverførsel til Middelfart Sparekasse, reg. nr. 1684 Kontonr. 3227000111. Anfør venligst navn ved indbetaling.

Sker indmeldelsen efter 1. september betales halvt medlemskontingent gældende for resten af året.

Udmeldelse af foreningen skal senest den 31. december til foreningens kasserer.